antet pentru cartust impo

cel mai bun raport

preț / calitate / timp

 

1 leu investit în proiectare înseamnă 10 lei economisiți în execuție,

100 lei economisiți în exploatare și 1.000 lei economisiți în consolidare și reparații.

Lucrări de proiectare realizate şi coordonate:

2017

- Modernizare si extindere retele canalizare in orasul Boldesti-Scaeni, jud. Prahova

- Intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru un numar de 11 cladiri/constructii (intrare in legalitate) Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

 

Alte lucrări de proiectare și coordonate:

- Pensiune Suceviţa – instalaţii termice

- Extindere spaţiu comercial Broşteni – instalaţii

- Bloc de locuinţe D+3E – mun. Suceava – instalatii

- Aeroport Suceava – instalatii sanitare si termice

- Ansamblu de locuinte Panoramic – instalatii termice

- Supermarket Vicov – instalatii si utilitati

- Primaria Banesti – instalatii si utilitati

- Peste 50 de Bransamente alimentare cu apa si racorduri la reteaua de canalizare in mun. Suceava

- Hala de productie si depozitare, com. Romanesti, jud. Suceava – instalatii si utilitati

- Cladire ateliere Liceul Sportiv Suceava – instalatii si utilitati

- Magazin Malini – instalatii

- Contorizare apa rece – sat Liteni, jud. Suceava

- Showroom Toyota – utilitati

- Camin de batrani Pojorata – instalatii si utilitati

- Peste 10 mansarde in jud. Suceava – instalatii

- Depozit materiale de constructii – Marginea, jud. Suceava

- Deviere retea de canalizare si alimentare cu apa in orasul Solca, jud. Suceava

- Sediu Adim Proiect – instalatii si utilitati

- Ansamblu de locuinte Ucatana II si Ucasy Biuldars Suceava – instalatii si utilitati

- Scoala Ciumulesti, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava – instalatii si utilitati

- Showroom Ford Suceava – instalatii si utilitati

- Studiu de fezabilitate si proiect tehnic retea de canalizare aproximativ 3km si statie de epurare ansamblu de locuinte Frumoasa

- Bransament apa gospodarie de apa ansamblu de locuinte Frumoasa

- Retea de canalizare si alimentare cu apa ansamblu de locuinte tip duplex, Sf. Ilie, jud. Suceava – PT si obtinere avize

- 5 standuri in complexul comercial Carfoor Suceava – instalatii

- Spalatorie auto – mun. Suceava

- Studiu de fezabilitate extindere retea de canalizare com. Drăguşeni, jud. Suceava

- Contorizare apa rece Fabrica de lapte RARĂUL SA, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

- Fântână arteziană Şcheia

- Restaurant Rădăuţi

- Bloc de locuinţe, mun. Vaslui

- Asigurarea cadrului general de interventie pentru gestionare ape uzate in mun. Dorohoi

- Reabilitare si modernizare retele de canalizare in mun. Vatra Dornei

- Alimentare cu apa si canalizare com. Mihaileni, jud. Botosani

- Modernizare infrastructura urbana, mun. Dorohoi, jud. Botosani

- Deviere reţea de canalizare şi alimentare cu apă, mun. Suceava

- Construire centru de recuperare și complex de patru case de tip familial PIN 1-09 în Gura Humorului, jud. Suceava

- Actualizare PTH și SF pentru proiectul: Lucrări de captare și rețele pentru alimentare cu apă a zonelor Ciotina și Dandoaia, sat Iacobeni, com. Iacobeni, jud. Suceava

- SF pentru investiția Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Șerbăuți, jud.Suceava

- Reabilitare sifon invers în aglomerarea Suceava

- Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava din cadrul proiectului integrat: Modernizarea infrastruicturii de bază în comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava

- Proiect tehnic DDE, DTAC, asistență tehnică din partea proiectantului pentru: Amenajare adăpost câini comunitari, str. Energeticianului, din mun. Suceava

- Elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul Amenajare trotuare în localitatea Fierbinți Târg, jud. Ialomița

- Servicii de proiectare: Canalizare apă pluvială și amenajare trotuare în comuna Bosanci, jud. Suceava

- Servicii de proiectare pentru: Lucrari de constructii, reparatii si modernizari la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Costana – Pavilionul B, loc. Costana, com. Todiresti, jud. Suceava

- Proiectare reabilitare sala de sport (extindere, grupuri sanitare, vestiare, inlocuire suprafata de joc)

Lucrări de diriginție de șantier coordonate:

- Servicii de supraveghere a lucrărilor pentru proiectul: Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică O Nouă Șansă, loc. Todirești, jud. Suceava

- Asigurarea supravegherii execuției lucrărilor pentru: Rețele de canalizare și stație de epurare în com. Adâncata, jud. Suceava

- Servicii de diriginție de șantier pentru: Desființare construcții și instalații uzinale din incinta SC AMBRO SA Suceava

- Servicii de diriginție de șantier pentru: Stație de epurare și închidere haldă organică din incinta SC AMBRO SA Suceava

- Servicii de supraveghere a execuției lucrării: RK Centrale termice CR1, CR2, CR3, racorduri/branșamente la Spitalul de Psihiatrie Siret

- Servicii de supraveghere a execuției lucrării: Primăria Moara, com. Moara, jud. Suceava

- Servicii de diriginție de șantier în cadrul: Repararea, reabilitarea și modernizarea obiectivului de patrimoniu Muzeul de Artă Ion Irimescu din Municipiul Fălticeni, jud. Suceava

- Racordarea la rețeaua electrică Stație de alimentare cu apă, Comuna Pătrăuți, jud. Suceava

- Rețele de canalizare și stație de epurare în comuna Adâncata, județul Suceava

Întrebari frecvente

Link-uri utile